Toimintaohjeet

Tervetuloa talollemme!

Haluamme antaa teille mahdollisimman hyvät ennakkotiedot Lämpiön palveluista ja mahdollisuuksista. Jos teille jää vielä tämän ohjeen lisäksi kysyttävää, voitte kysyä sähköpostitse (tai soittaa) kaikissa vuoroonne liittyvissä käytännön asioissa.

Varausvahvistuksen saatuanne ottakaa yhteyttä nuorisotalon vastaavaan ohjaajaan hyvissä ajoin ennen vuoron alkua sopiaksenne tilojen käytön perehdytyksestä, avaimen hausta, sekä tilojen omatoimisen käytön sopimuksen allekirjoittamisesta. Huomioithan, että sopimuksen voi allekirjoittaa vain täysi-ikäinen henkilö, joka vastaa tilojen käytöstä.

Mikäli joudutte perumaan vuoronne, ilmoittakaa mahdollisimman pikaisesti peruuntuvasta vuorosta vastaavalle ohjaajalle sähköpostitse. Vakiokäyttäjien kohdalla yli kaksi ilmoittamatonta peruuttamatta jäänyttä vuoroa voidaan tulkita vuorosta luovutun.

Tiloja voi käyttää vain sovittuna aikana ja muusta käytöstä aiheutuneet kulut (esim. vartiointikulut) on korvattava. Myönnetty vuoro sisältää alku- ja loppuvalmistelut.

Otathan huomioon, että talossa saattaa toimia samanaikaisesti useampia ryhmiä ja talon vuokraaminen kokonaisuudessaan yksityiskäyttöön onnistuu vain poikkeustapauksissa. Talon eri tilojen yhtäaikainen käyttö tarkoittaa sitä, että aula- ja wc-tilat ovat kaikkien käytettävissä.

 

Nuoriso- ja kansalaistoiminnan talo ja sen piha-alueet ovat päihteettömiä alueita ja noudatamme savuttoman Helsingin periaatetta

Saapuessanne talolle ja vuoronne aikana
• Käykää läpi tilojen turvallisuusohjeet. Nuorisokahvila Clubilla salia käyttäessä on tärkeää varmistaa, että hätäuloskäynti on esteetön koko vuoronne ajan!
• Huomioittehan, että nuorisotalon tiloihin ei saa päästää omaan ryhmään/toimintaan kuulumattomia henkilöitä. Talollamme ei ole vahtimestaria ja ulko-ovemme on lukittu, joten teidän tulee itse huolehtia, että koko ryhmänne pääsee sisään.
• Siistitte käyttämänne tilat ja palautatte tilat alkuperäiseen järjestykseen. Tiskatkaa astiat ja laittakaa ne paikoilleen, roskat tulee lajitella keräysastioihin ja wc-tilat on jätettävä siisteiksi. Siivoustarvikkeet löytyvät keittiöstä ja aulan varastosta. Mahdollisista tiloissa ilmenevistä vioista, hajonneista tavaroista tai kalusteista jätä ilmoitus järjestökäyttäjien kansioon tai sähköpostilla vastaavalle ohjaajalle.
• Vuoronne lopuksi muistakaa kuitata jokainen käyntinne nuorisotalon järjestöpäiväkirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tästä seuraamme käyttömääriä ja haettujen vuorojen toteutumista.
• Lähtiessänne tarkistakaa, että kaikki tilat ovat tyhjillään. Varmista, että ovet (myös varauloskäynnit) ja ikkunat ovat lukittu. Sammuttakaa valot kaikista tiloista.
• Yksittäisten käyttövuorojen kohdalla palauttakaa avaimet sovittuun paikkaan.

Vuoronne jälkeen
• Toivomme, että teille jäi mukavat muistot nuorisotalolta.
• Mikäli käyttövuoronne on maksullinen, lähetämme laskun tilan käytöstä noin kuukauden sisällä vuoronne päätyttyä

Palaute
Tarkoituksenamme on palvella käyttäjiään mahdollisimman hyvin heidän tarpeidensa mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiloja ja siksi käyttäjien toiveet, tarpeet ja kokemukset ovat meille tärkeitä.
Toivomme teiltä palautetta käyttövuoronne onnistumisesta ja ideoita tilojen kehittämiseksi. Kiitämme jo etukäteen vaivannäöstänne. Voitte lähettää palautteenne sähköpostitse tai jättää avainten luovutuksen yhteydessä.