Varaa tila

Haagan Lämpiön tiloja käyttävät Nuorisopalveluiden omien toimijoiden lisäksi erilaiset järjestöt, toimintaryhmät ja kaupungin muut toimijat.

Tiloja voi varata yksittäisiin tapahtumiin tai säännölliseen käyttöön

Ensisijaisesti tilojen käyttövuoroja jaetaan helsinkiläisille nuorten ryhmille ja nuorisojärjestöille, joille tilojen käyttö on maksutonta. Voit varata ja vuokrata tiloja muuhunkin käyttöön, jolloin maksu määräytyy nuorisolautakunnan hyväksymän hinnoittelun mukaan.

 

Nuorisotilojen vakituiset käyttövuorot toimintakaudelle syys-kevät 2020/2021 haetaan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.  Jos määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, pitää anomus toimittaa edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä. Hakemus toimitetaan siihen tilaan, mistä vuoroa haetaan.
Päätökset toimintakauden vakituisista/ säännöllisistä varauksista lähetetään tiedoksi hakijoille toukokuun loppuun mennessä.
Tiloja on mahdollista varata  myös tilapäisesti mm yksittäisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, vapaita vuoroja voi tiedustella ja varata läpi vuoden sähköpostitse emma.lankinen@hel.fi

Mikäli olet kiinnostunut varaamaan tiloja, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Ota yhteyttä Haagan nuorisotyöyksikön vastaavaan ohjaajaan, mieluiten sähköpostitse (emma.lankinen@hel.fi) ja kerro, milloin ja millaisen tilan tarvitsisit käyttöösi.
2. Tuo käyttövuorohakemus täytettynä Lämpiöön aukioloaikoina tai lähetä se postitse osoitteeseen Haagan Lämpiö/ Emma Lankinen PL 37403 00099 Helsingin kaupunki
Hakemuksen voi lähettää myös allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen emma.lankinen@hel.fi

Kaikissa tiloja koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä vastaavaan ohjaajaan emma.lankinen@hel.fi

Nuorisotalojen toimintaohjeet

Nuorisotalon käyttö- ja toimintaohjeisiin tutustumalla tiedät miten talossamme tulee toimia. Tilojen käytöstä tehdään avaimen luovutuksen yhteydessä täysi-ikäisen allekirjoittama omatoimisen käytön sopimus nuorisopalveluiden kanssa.

Otathan huomioon, että talossa saattaa toimia samanaikaisesti useampia ryhmiä ja talon vuokraaminen kokonaisuudessaan yksityiskäyttöön onnistuu vain poikkeustapauksissa. Talon eri tilojen yhtäaikainen käyttö tarkoittaa sitä, että yleiset tilat ovat kaikkien käytettävissä.

Nuorisopalveluiden toimipaikoissa tavoitellaan kestävää elämäntapaa, joka edellyttää kaikilta käyttäjiltä vähintään jätteiden lajittelua, turhan energiakulutuksen ja kertakäyttöastioiden välttämistä.

Tiloihin pääsee esteettömästi ja käytettävissä on myös inva-wc.
Langattomat verkot ovat: StadiNet, munstadi tai Helsingin kaupungin wlan.
Nuorisotalo ja sen piha-alueet ovat ehdottoman päihteettömiä alueita ja noudatamme savuttoman Helsingin periaatetta.

 

Tilavarauksen peruutusehdot ja hinnan kohtuullistaminen

Tilavarauksen voi perua kirjallisesti sähköpostitse veloituksetta kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 euron peruutusmaksu. Jos vakituinen käyttövuoro on jäänyt peruuttamatta kaksi kertaa peräkkäin, voi nuorisopalvelut tulkita vuorosta luovutun kauden loppuun asti.

Hallintopalvelut voivat perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta viranhaltijan päätöspöytäkirjassaan hakijan sitä kirjallisesti pyytäessä.
Päätökset toimintakauden säännöllisistä varauksista pyritään tekemään toukokuun loppuun mennessä.

 

Nyt voit varata tilojamme myös Varaamosta

Voit varata tilojamme viimeistään 3 päivää aikaisemmin ja enintään 14 vuorokauden päähän

Muissa ajankohdissa ota yhteys sähköpostiin emma.lankinen@hel.fi

Varaamo-tilanvarausjärjestelmässä voi nyt kuka tahansa varata netissä käyttöönsä Helsingin eri toimialojen kokoustiloja, laitteita ja erilaisia välineitä. Tutustu palveluun: Varaamo.hel.fi

Nuorisopalveluilla on noin sadan toimipaikan verkosto ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja.